Khổ dâm em gái non tơ xinh như Gấm Kami, cả một vùng. Vinh thét lên: Không ổn rồi, cảnh sát tới bắt tụi mày đó, trốn mau. Nói xong, Vinh chạy thực mau tới chỗ chiếc ghe đang cột, vội vàng tháo giây thực nhanh, đẩy chiếc ghe ra giữa lòng lạch. Chàng cũng leo lên ghe chống sào cho chiếc ghe lao đi thực nhanh theo giòng nước đang lên, xem phim sex không che sắc nét hay chạy miết vô trong. Khi thấy ánh đèn pha cũng đã gần kề và chiếc ghe đã rời xa nhà thầy Sô một quãng khá xa, Vinh nhảy ùm xuống lạch bơi vô bờ, chạy ngược vô