Đút ngập cặc vào âm đạo đứa em họ Cayla, về nàng hỏi: Đêm đó ông làm gì mà con Vân rên dữ vậy?Thằng chồng chới với nhưng thấy vợ OK bèn không còn lo. Đã vậy mùa hè năm đó nàng còn rũ Vân đi nghĩ hè cùng gia đình nàng ở biển. Hai dì cháu đều đẹp, thưởng thức phim sex my cặc khủng lại ăn mặc rất ít vải nên của cứ khoe ra lồ lộ hấp dẫn. Hắn sướng người. Trời cho hai cái âm hộ trước mặt ngu gì không hưởng. Không hẹn mà nàng gặp chàng, khi nàng từ dưới biển tắm lên. chàng làm chung sở với nàng về…